ARCUS

Størrelse 53.000 m²
Ferdigstillelse Høsten 2009
Totalentrepenør Vedal
Byggherre Arcusgruppen AS
Type bygg Industri - produksjon
Standard NS3935
Miljøkrav -

Arcus på Gjelleråsen er et moderne produksjons-, lagrings- og distribusjons-anlegg for hovedsakelig alkoholholdige drikker. Det store volumet på bygningsmassen med store avstander samt sikkerhetsbehovet var spesielt i prosjekterings og byggefasen.

SAAS Prosjekt har levert komplett automasjonsløsning etter NS3935 for 24 ventilasjons-, varme- og kjøle-anlegg.

Installasjonen har 50 soner varme/kjøling (LON-bus), og sonevis styring av lys.

Integrasjon mot prosessanlegget (ModBus) Alt knyttet opp i Desigo Insight toppsystem med fjernservice og web klienter.